Vietnamese

Chuyển đổi HTML sang Markdown trong Java

Chuyển đổi HTML sang Markdown trực tuyến Định dạng HTML là một trong những định dạng chính cho các trang web vì phần lớn các trình duyệt đều hỗ trợ tiêu chuẩn này. Trong khi đó, tệp Markdown là tệp văn bản được tạo bằng một trong số các phương ngữ có thể có của ngôn ngữ Markdown. Nó sử dụng định dạng văn bản thuần túy nhưng chứa các ký hiệu văn bản nội tuyến xác định cách định dạng văn bản (ví dụ: \bold\ cho văn bản in đậm hoặc các đánh dấu khác cho chữ nghiêng, thụt lề, tiêu đề, v.
· chiến mã · 5 phút