Vietnamese

Chuyển đổi HTML sang DOC bằng Java

Cách chuyển đổi HTML sang DOC trong Java Nội dung được đặt bên trong HTML có thể được xem trên bất kỳ nền tảng nào nhưng thực sự khó thao tác với nội dung HTML vì có ít trình chỉnh sửa dựa trên giao diện người dùng cho các tệp HTML. Vì vậy, một trong những cách thuận tiện là chuyển đổi HTML sang định dạng DOC và sử dụng trình chỉnh sửa tài liệu Word để cập nhật nội dung.
· Nayyer Shahbaz · 5 phút