Vietnamese

Cách chuyển đổi Excel XLS sang CSV trong C#

Bảng tính Excel được sử dụng rộng rãi để lưu trữ và quản lý dữ liệu, nhưng đôi khi cần phải chuyển đổi chúng sang định dạng tệp khác, chẳng hạn như CSV. CSV (Các giá trị được phân tách bằng dấu phẩy) là một định dạng tệp phổ biến được nhiều ứng dụng và nền tảng hỗ trợ, làm cho nó trở thành một lựa chọn thuận tiện cho việc chia sẻ và truyền dữ liệu. Chúng tôi sẽ chỉ cho bạn chi tiết về cách sử dụng C# để chuyển đổi bảng tính Excel XLS/XLSX sang định dạng CSV, để bạn có thể truy cập dữ liệu của mình dễ dàng hơn và chia sẻ dữ liệu đó rộng rãi hơn.
· Nayyer Shahbaz · 7 phút