Vietnamese

Thêm hình mờ vào tệp PDF - Hình mờ hình ảnh và văn bản bằng Python

Thêm hình mờ vào tệp PDF là một cách tuyệt vời để bảo vệ nội dung có giá trị của bạn và đảm bảo rằng tác phẩm của bạn được ghi có chính xác. Cho dù bạn muốn tạo hình mờ cho PDF của mình trực tuyến hay tạo hình mờ tùy chỉnh bằng Python, quy trình này rất đơn giản và dễ hiểu. Trong bài đăng trên blog này, chúng ta sẽ khám phá cách thêm hình mờ vào tệp PDF, cả bằng các công cụ trực tuyến và bằng cách sử dụng Python.
· Nayyer Shahbaz · 8 phút