ქართული

როგორ დავიცვათ პაროლით PowerPoint პრეზენტაციები .NET REST API-ით

მონაცემთა უსაფრთხოებას უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, განსაკუთრებით მაშინ, როდესაც საქმე ეხება მგრძნობიარე პრეზენტაციებს. თუ თქვენ ცდილობთ დაიცვათ თქვენი PowerPoint ფაილები არაავტორიზებული წვდომისგან, პაროლის დაცვა გადამწყვეტი ნაბიჯია. ამ სტატიაში ჩვენ განვიხილავთ, თუ როგორ დავიცვათ PowerPoint პრეზენტაციები პაროლით .NET REST API-ის გამოყენებით.
· ნაიერ შაჰბაზი · 4 min