Hrvatski

Pretvorite PowerPoint slajdove u JPG slike pomoću .NET Cloud SDK-a

Ponekad postoji potreba za pretvaranjem ovih prezentacija u slikovni format, bilo radi lakše distribucije ili korištenja slika na različitim platformama. Ovdje Aspose.Slides Cloud API stupa na scenu. Ovaj će vas članak voditi kroz korake uključene u pretvaranje PowerPoint slajdova u sliku pomoću Aspose.Slides Cloud API-ja s .NET SDK-om. Objasnit ćemo da uz pomoć ovog moćnog API-ja možete jednostavno pretvoriti PowerPoint slajdove u slike, uključujući oblike, i prilagoditi format izlazne slike svojim željama.
· Nayyer Shahbaz · 4 min