فارسی

حذف محافظت از اکسل (XLS، XLSX)، حذف رمز عبور اکسل با استفاده از C#.NET

آیا از محدودیت دسترسی یا تغییر داده های خاص در کاربرگ اکسل به دلیل محافظت از رمز عبور خسته شده اید؟ جلوترش رو نگاه نکن! در این وبلاگ فنی، شما را در فرآیند عدم محافظت از کاربرگ های اکسل با استفاده از برنامه نویسی C#.NET راهنمایی می کنیم. دستورالعمل های گام به گام ما به شما کمک می کند تا هرگونه محافظت از رمز عبور را حذف کرده و پتانسیل کامل کاربرگ Excel خود را باز کنید.
· نیر شهباز · 6 دقیقه