فارسی

نظرات پاورپوینت را با استفاده از NET Cloud SDK دستکاری کنید

راهنمای جامع اضافه کردن حاشیه نویسی و نظرات به ارائه های پاورپوینت. با گنجاندن حاشیه نویسی و نظرات، می توانید تجربه تعاملی و تاثیرگذاری بیشتری برای مخاطبان خود ایجاد کنید. در این مقاله، تکنیک‌های مختلفی را بررسی می‌کنیم که توسط Aspose.Slides Cloud SDK قدرتمند برای API .NET پشتیبانی می‌شوند، که به شما کمک می‌کند نظرات خود را به صورت یکپارچه به ارائه‌های پاورپوینت خود اضافه کنید.
· نیر شهباز · 6 دقیقه