فارسی

نحوه محافظت با رمز عبور ارائه های پاورپوینت با NET REST API

امنیت داده ها از اهمیت بالایی برخوردار است، به خصوص وقتی صحبت از ارائه های حساس به میان می آید. اگر به دنبال محافظت از فایل های پاورپوینت خود در برابر دسترسی غیرمجاز هستید، محافظت از رمز عبور یک گام مهم است. در این مقاله، نحوه محافظت از ارائه های پاورپوینت با رمز عبور با استفاده از NET REST API را بررسی خواهیم کرد.
· نیر شهباز · 5 دقیقه