فارسی

تبدیل بدون زحمت پروژه MS (MPP) به XML با استفاده از NET REST API

در حوزه مدیریت پروژه و قابلیت همکاری داده ها، نیاز به تبدیل فایل های Microsoft Project (MPP) به فرمت XML به طور فزاینده ای حیاتی شده است. این مقاله با استفاده از .NET REST API به دنیای تبدیل MPP به XML می پردازد و شما را قادر می سازد تا پتانسیل داده های پروژه خود را با ترجمه یکپارچه به فرمت XML باز کنید.
· نیر شهباز · 5 دقیقه