Ελληνικά

Αλλαγή μεγέθους εικόνας σε Java. Αλλαγή μεγέθους GIF, Αλλαγή μεγέθους JPG, Αλλαγή μεγέθους PNG

Αναπτύξτε το διαδικτυακό πρόγραμμα αλλαγής μεγέθους φωτογραφιών χρησιμοποιώντας το Java Cloud SDK. Μάθετε πώς να αλλάξετε το μέγεθος της εικόνας χωρίς απώλεια ποιότητας, να περικόψετε φωτογραφία, να αλλάξετε μέγεθος gif, να αλλάξετε το μέγεθος JPG ή να αλλάξετε το μέγεθος PNG σε Java.
· Ναγιέρ Σαχμπάζ · 5 min