Ελληνικά

Προσθέστε σχολιασμούς εγγράφων PDF χρησιμοποιώντας το .NET REST API

Αυτή η ανάρτηση ιστολογίου επικεντρώνεται στην παροχή ενός ολοκληρωμένου οδηγού για τους σχολιασμούς PDF χρησιμοποιώντας το .NET REST API. Εδώ, θα συζητήσουμε τη σημασία των σχολιασμών PDF και πώς μπορούν να βοηθήσουν στην ενίσχυση της συνεργασίας και της επικοινωνίας. Θα εξερευνήσουμε τους διάφορους τύπους σχολιασμών που μπορούν να προστεθούν σε ένα έγγραφο PDF και θα εμβαθύνουμε στις τεχνικές πτυχές της εφαρμογής αυτής της δυνατότητας χρησιμοποιώντας το .NET REST API.
· Ναγιέρ Σαχμπάζ · 6 min