Cymraeg

Trosi XLSB i PDF gan ddefnyddio Java

Mae trosi Excel i PDF ymhlith tasgau cyffredin datblygwyr. Yn enwedig o ran archifo data hirdymor a rhannu dogfennau dros y rhyngrwyd fel y gall defnyddwyr eu gweld heb fod angen cymhwysiad penodol. Mae Aspose.Cells Cloud yn API sy’n seiliedig ar gwmwl, lle gall datblygwyr fwynhau integreiddio di-dor, nodweddion uwch, a chyflymder trosi cyflym, i gyd o fewn eu cymwysiadau Java. P’un a oes angen i chi drosi taenlen unigol neu daenlenni lluosog ar unwaith, mae Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer Java yn darparu ateb dibynadwy ac effeithlon ar gyfer eich holl ofynion trosi Excel i PDF.
· Nayyer Shahbaz · 4 min