Cymraeg

Trosi Word (DOC/DOCX) i HTML gan ddefnyddio .NET REST API

Mae trosi dogfennau Word i fformat HTML wedi dod yn anghenraid i lawer o fusnesau ac unigolion. Mae HTML yn darparu ffordd fwy hyblyg ac effeithlon o arddangos cynnwys ar y we, ac mae’n hanfodol cael yr offer a’r adnoddau cywir i drosi eich dogfennau Word i HTML. Bydd yr erthygl hon yn archwilio sut i ddefnyddio iaith raglennu C# ac Aspose.Words Cloud SDK i drosi dogfennau Word i fformat HTML, gan ei gwneud yn haws i chi rannu eich cynnwys ar y we.
· Nayyer Shahbaz · 5 min