Български

Конвертирайте JPG в PDF в Python

Научете как да конвертирате JPG в PDF в Python Изображенията JPG или JPEG са сред популярните растерни изображения, тъй като използват сложен алгоритъм за компресия със загуби, позволяващ на потребителите да създават по-малки графики. Повечето устройства, включително настолни компютри, мобилни и други ръчни устройства, поддържат JPG изображения. Сега, ако трябва да споделим груповите изображения, тогава преобразуването на JPG в PDF изглежда жизнеспособно решение. В тази статия ще обсъдим подробностите за това как да конвертирате JPG в PDF в Python.
декември 6, 2021 · 5 мин · Найер Шахбаз