Български

Как да шифровате и защитите с парола PDF чрез Python REST API

PDF файловете често съдържат чувствителна информация, която трябва да бъде защитена. Криптирането и защитата с парола са основни мерки за защита на PDF файловете от неоторизиран достъп и редактиране. В тази публикация в блога ще ви преведем през процеса на криптиране и защита на PDF файлове с парола с помощта на Python REST API. Ще научите как да добавите парола, да заключите PDF файла и да го защитите от редактиране, за да сте сигурни, че вашите документи са безопасни и сигурни. Следвайте нашите инструкции стъпка по стъпка и защитете вашите PDF файлове днес.
· Найер Шахбаз · 6 мин