Vietnamese

Cách chèn và xóa hình mờ trong Excel (XLS, XLSX) bằng C#

Thêm hình nền mờ vào tài liệu Excel có thể nâng cao sức hấp dẫn trực quan của tài liệu và bảo vệ nội dung của tài liệu khỏi bị sử dụng trái phép. Sử dụng C# Cloud SDK, thật dễ dàng để chèn và xóa hình mờ trong trang tính Excel. Hướng dẫn toàn diện của chúng tôi bao gồm mọi thứ từ cài đặt hình nền đến tùy chỉnh giao diện của hình mờ. Nhanh chóng thêm các hình nền mờ chuyên nghiệp vào tài liệu Excel của bạn một cách dễ dàng, tạo cho chúng một nét độc đáo trong khi bảo vệ nội dung có giá trị của bạn.
· Nayyer Shahbaz · 8 phút