Vietnamese

Chuyển đổi Trang trình bày PowerPoint sang Hình ảnh JPG bằng .NET Cloud SDK

Đôi khi có nhu cầu chuyển đổi các bản trình bày này sang định dạng hình ảnh, cho dù để phân phối dễ dàng hơn hay sử dụng hình ảnh trên các nền tảng khác nhau. Đây là lúc API đám mây Aspose.Slides phát huy tác dụng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn các bước liên quan đến việc chuyển đổi các trang trình bày PowerPoint thành hình ảnh bằng Aspose.Slides Cloud API với .NET SDK. Chúng tôi sẽ giải thích rằng với sự trợ giúp của API mạnh mẽ này, bạn có thể dễ dàng chuyển đổi các trang chiếu PowerPoint thành hình ảnh, bao gồm cả hình dạng và tùy chỉnh định dạng hình ảnh đầu ra theo sở thích của mình.
· Nayyer Shahbaz · 6 phút