Vietnamese

Chuyển đổi PDF sang PPT bằng Java

Trong bài viết này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về cách chuyển đổi PDF sang PPT bằng Cloud API. Chúng tôi biết rằng tệp PDF là một trong những định dạng được sử dụng rộng rãi để chia sẻ thông tin vì nó có khả năng thích ứng cao với nhiều nền tảng khác nhau. Mặt khác, PowerPoint được sử dụng để trình bày thông tin trong các tổ chức và các viện khác nhau, vì vậy trong trường hợp tệp nguồn được chia sẻ ở định dạng PDF, chúng tôi có thể trực tiếp chuyển đổi định dạng PDF sang định dạng PowerPoint.
tháng 5 26, 2022 · 5 phút · Nayyer Shahbaz