Vietnamese

Cách mã hóa và bảo vệ mật khẩu PDF bằng Python REST API

Các tệp PDF thường chứa thông tin nhạy cảm cần được bảo vệ. Mã hóa và bảo vệ bằng mật khẩu là những biện pháp cần thiết để bảo vệ các tệp PDF khỏi bị truy cập và chỉnh sửa trái phép. Trong bài đăng trên blog này, chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn quy trình mã hóa và bảo vệ mật khẩu các tệp PDF bằng Python REST API. Bạn sẽ tìm hiểu cách thêm mật khẩu, khóa tệp PDF và bảo mật tệp khỏi bị chỉnh sửa để đảm bảo tài liệu của bạn được an toàn và bảo mật. Làm theo hướng dẫn từng bước của chúng tôi và bảo vệ tệp PDF của bạn ngay hôm nay.
· Nayyer Shahbaz · 7 phút