Vietnamese

Chuyển đổi ODT sang DOC bằng Java REST API

Chuyển đổi ODT sang DOC bằng Java API | Chuyển đổi từ ODT sang Word trực tuyến Các tệp Tài liệu Open Office (ODT) thường được tạo bởi Apache OpenOffice Writer và LibreOffice Writer. Chúng tương tự như các tệp DOC, DOCX, v.v. được tạo bởi MS Word và Google Docs. Tuy nhiên, bạn có thể nhận thấy sự khác biệt về định dạng và một số tính năng của Word không khả dụng trong tệp .
· Nayyer Shahbaz · 4 phút