Vietnamese

Chuyển HTML sang Word trong C#

Chuyển đổi HTML sang Word trực tuyến bằng C# .NET Định dạng tệp HTML là định dạng hàng đầu để phát triển web và được sử dụng rộng rãi để chia sẻ thông tin qua internet. Vì nó tương thích với phần lớn các trình duyệt web, nên nó có thể được xem trên máy tính để bàn cũng như trên nền tảng di động. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa tệp HTML có thể khó khăn vì HTML bao gồm nhiều thẻ khác nhau.
· Nayyer Shahbaz · 5 phút