Vietnamese

Chuyển đổi HTML sang DOC bằng Java

Cách chuyển đổi HTML sang DOC trong Java Nội dung được đặt bên trong HTML có thể được xem trên bất kỳ nền tảng nào nhưng thực sự khó thao tác với nội dung HTML vì có ít trình chỉnh sửa dựa trên giao diện người dùng cho các tệp HTML. Vì vậy, một trong những cách thuận tiện là chuyển đổi HTML sang định dạng DOC và sử dụng trình chỉnh sửa tài liệu Word để cập nhật nội dung.
· Nayyer Shahbaz · 5 phút

Chuyển HTML sang Word trong C#

Chuyển đổi HTML sang Word trực tuyến bằng C# .NET Định dạng tệp HTML là định dạng hàng đầu để phát triển web và được sử dụng rộng rãi để chia sẻ thông tin qua internet. Vì nó tương thích với phần lớn các trình duyệt web, nên nó có thể được xem trên máy tính để bàn cũng như trên nền tảng di động. Tuy nhiên, việc chỉnh sửa tệp HTML có thể khó khăn vì HTML bao gồm nhiều thẻ khác nhau.
· Nayyer Shahbaz · 5 phút