Vietnamese

Chuyển đổi XLSM sang CSV bằng Python

Chuyển XLSM sang CSV | chuyển đổi excel sang csv trực tuyến XLSM là bảng tính hỗ trợ macro chứa các ô được sắp xếp theo hàng và cột cũng như các macro nhúng được lập trình bằng ngôn ngữ Visual Basic for Applications (VBA). XLSM không chiếm nhiều dung lượng đĩa như XLSX và sử dụng định dạng tệp mở có thể được sử dụng với nhiều ứng dụng khác.
· Nayyer Shahbaz · 4 phút