தமிழ்

வேர்ட் டு HTML பைதான். DOC முதல் HTML வரை. வேர்ட் டு வெப். MS Word முதல் HTML வரை

வார்த்தையை HTML ஆக மாற்றவும். வேர்ட் வலை மாற்ற பைத்தானைச் செய்யவும். DOC க்கு HTML, DOCX க்கு HTML, Word to HTML ஆன்லைன், word to html python, MS Word to HTML மாற்றி ஆகியவற்றை உருவாக்கவும். வேர்ட் வலையை ஆன்லைனில் செயல்படுத்தவும்
· நய்யர் ஷாபாஸ் · 3 min