தமிழ்

ஜாவாவில் HTML ஐ XPS ஆக மாற்றவும்

ஜாவாவில் HTML ஐ XPS ஆக மாற்றுவது எப்படி. HTML முதல் XPS மாற்றியை உருவாக்கவும். HTML முதல் XPS வரை ஆன்லைன். இலவச HTML இலிருந்து XPS மாற்று API. ஜாவா கிளவுட் SDK ஐப் பயன்படுத்தி HTML ஐ நிலையான தளவமைப்பு ஆவணமாக மாற்றவும்
ஆகஸ்ட் 14, 2022 · 4 min · நய்யர் ஷாபாஸ்

ஜாவாவில் HTML ஐ படமாக மாற்றவும்

Java REST API ஐப் பயன்படுத்தி HTML ஐ படமாக / HTML ஐ JPG / HTML ஆக PNG ஆக மாற்றுவதற்கான படிப்படியான வழிகாட்டி. HTML இலிருந்து JPG மாற்றத்தை ஆன்லைனில் செய்யுங்கள். HTML ஐ PNG மற்றும் பிற ராஸ்டர் வடிவங்களில் சேமிப்பதற்கான எளிய வழிமுறைகள்.
ஆகஸ்ட் 10, 2022 · 3 min · நய்யர் ஷாபாஸ்