ქართული

გადაიყვანეთ PDF-ზე MobiXML Java-ში

ნაბიჯ-ნაბიჯ გაკვეთილი კოდების ნიმუშებით PDF-ში Mobi Converter-ის შესაქმნელად Java-ს გამოყენებით. ისწავლეთ როგორ გამოიყენოთ Java PDF-ის გადასაყვანად Mobi Kindle-ში, eBook Mobi Java-ში. როგორ განვავითაროთ PDF to Mobi ონლაინ, სადაც შეგვიძლია ჩავტვირთოთ შეყვანილი PDF Cloud-დან ან ლოკალური დისკიდან და შეინახოთ MobiXML ფორმატში. დაბალი კოდის მიდგომა PDF-ის Mobi Kindle-ში გადასაყვანად REST API-ის გამოყენებით.
· ნაიერ შაჰბაზი · 3 min