ქართული

PDF-ის გადაქცევა FDF-ად Java-ში Adobe Acrobat-ის გარეშე

ისწავლეთ როგორ გამოიყენოთ Java PDF ფორმების FDF ფაილად გადაქცევისთვის Adobe Acrobat-ის გარეშე. ნაბიჯ-ნაბიჯ გაკვეთილი და კოდის ნიმუში PDF ფორმის მონაცემების FDF ფორმატში ექსპორტისთვის. მიუხედავად იმისა, გჭირდებათ ერთი PDF ფორმის კონვერტაცია თუ სერიული დამუშავების მრავალი ფორმა, ჩვენი სახელმძღვანელო გაადვილებს PDF-ის FDF-ად გადაქცევას და PDF ფორმის მონაცემების FDF ფაილში ექსპორტს.
· ნაიერ შაჰბაზი · 4 min