ქართული

დაამატეთ PDF დოკუმენტის ანოტაციები .NET REST API-ის გამოყენებით

ეს ბლოგის პოსტი ორიენტირებულია PDF ანოტაციების შესახებ ყოვლისმომცველი სახელმძღვანელოს მიწოდებაზე .NET REST API-ის გამოყენებით. აქ განვიხილავთ PDF ანოტაციების მნიშვნელობას და იმაზე, თუ როგორ შეუძლია მას დაეხმაროს თანამშრომლობისა და კომუნიკაციის გაუმჯობესებაში. ჩვენ შევისწავლით სხვადასხვა ტიპის ანოტაციებს, რომლებიც შეიძლება დაემატოს PDF დოკუმენტს და ჩავუღრმავდებით ამ ფუნქციის განხორციელების ტექნიკურ ასპექტებს .NET REST API-ს გამოყენებით.
· ნაიერ შაჰბაზი · 5 min