Հայերեն

Չափափոխել պատկերը Java-ում: Չափափոխել GIF-ը, Չափափոխել JPG, Չափափոխել PNG

Մշակեք լուսանկարների առցանց չափափոխիչ՝ օգտագործելով Java Cloud SDK: Իմացեք, թե ինչպես չափափոխել պատկերն առանց որակը կորցնելու, կտրել լուսանկարը, փոխել gif-ի չափը, փոխել JPG-ի կամ PNG-ի չափը Java-ում:
· Նայեր Շահբազ · 4 min