Հայերեն

Ավելացրեք PDF փաստաթղթի ծանոթագրություններ՝ օգտագործելով .NET REST API

Այս բլոգային գրառումը կենտրոնացած է PDF անոտացիաների վերաբերյալ համապարփակ ուղեցույց տրամադրելու վրա՝ օգտագործելով .NET REST API: Այստեղ մենք կքննարկենք PDF ծանոթագրությունների նշանակությունը և այն, թե ինչպես դա կարող է օգնել ընդլայնել համագործակցությունը և հաղորդակցությունը: Մենք կուսումնասիրենք անոտացիաների տարբեր տեսակներ, որոնք կարող են ավելացվել PDF փաստաթղթում և կխորանանք այս գործառույթի իրականացման տեխնիկական ասպեկտների մեջ՝ օգտագործելով .NET REST API:
· Նայեր Շահբազ · 5 min