فارسی

به طور موثر Excel (XLS، XLSX) را به JPG با Java REST API صادر کنید

با تبدیل اکسل به تصاویر JPG، اکسل را در مرورگر وب مشاهده کنید. از این راهنمای جامع برای تبدیل اکسل به JPG با استفاده از Java REST API استفاده کنید. راهنمای گام به گام ما، شما را قادر می سازد تا به راحتی صفحات گسترده اکسل را به عنوان تصاویر JPG یا JPEG با کیفیت بالا صادر کنید. ساده کردن گردش کار مدیریت اسناد پس بیایید شروع کنیم و یاد بگیریم که چگونه XLS را به JPG یا XLSX را به JPG با استفاده از Java REST API تبدیل کنیم.
· نیر شهباز · 5 دقیقه