فارسی

تبدیل 3D به PDF، GLB به PDF، FBX به PDF، FBX به STL، PDF 3D

تبدیل 3 بعدی به PDF با استفاده از پایتون. تبدیل 3D به PDF، FBX به PDF، GLB به PDF در پایتون. الگوهای اشکال سه بعدی PDF را توسعه دهید. 3D max PDF، API پردازش فایل 3D. آموزش توسعه 3D PDF Maker در پایتون
· نیر شهباز · 5 دقیقه