Cymraeg

Trosi XLSB i PDF gan ddefnyddio Java

Mae trosi Excel i PDF ymhlith tasgau cyffredin datblygwyr. Yn enwedig o ran archifo data hirdymor a rhannu dogfennau dros y rhyngrwyd fel y gall defnyddwyr eu gweld heb fod angen cymhwysiad penodol. Mae Aspose.Cells Cloud yn API sy’n seiliedig ar gwmwl, lle gall datblygwyr fwynhau integreiddio di-dor, nodweddion uwch, a chyflymder trosi cyflym, i gyd o fewn eu cymwysiadau Java. P’un a oes angen i chi drosi taenlen unigol neu daenlenni lluosog ar unwaith, mae Aspose.Cells Cloud SDK ar gyfer Java yn darparu ateb dibynadwy ac effeithlon ar gyfer eich holl ofynion trosi Excel i PDF.
Mehefin 15, 2022 · 4 min · Nayyer Shahbaz

Trawsnewidydd Excel i PDF yn Python. XLS i PDF, XLSX i PDF

Trosi Excel i PDF gan ddefnyddio Python. Perfformio Excel i PDF ar-lein neu XLS i PDF | XLSX i PDF. Camau syml i ddysgu Sut i ddatblygu trawsnewidydd excel i pdf ar-lein. Datblygu taenlen i drawsnewidydd PDF gan ddefnyddio Python SDK.
Mawrth 6, 2022 · 3 min · Nayyer Shahbaz