Bosanski

Kako promijeniti veličinu slike (TIFF) koristeći Javu

Detaljan vodič korak po korak koji pruža informacije za promjenu veličine TIFF slika na mreži. Kreirajte program za promjenu veličine fotografija zasnovan na Javi koji omogućava korisnicima da mijenjaju veličinu fotografije na mreži. Nećemo smanjiti veličinu slike, već ćemo promijeniti veličinu TIFF slike koristeći Java Cloud SDK
· Nayyer Shahbaz · 4 min