Bosanski

Sačuvajte Excel grafikon kao sliku (JPG, PNG) u C# .NET

Izvoz Excel grafikona kao slika može biti korisna funkcija za kreiranje vizuelnog sadržaja, izveštaja i prezentacija. Omogućava korisnicima da lako dijele ili koriste grafikon izvan Excel okruženja. Sa C# jezikom, to se može postići s lakoćom, a platforma Aspose.Cells Cloud nudi moćno rješenje za izvoz grafikona kao slika. Koristeći ovu funkciju, korisnici mogu uštedjeti vrijeme i poboljšati svoj radni tok brzim pretvaranjem Excel grafikona u različite formate slika, uključujući opcije visoke rezolucije.
· Nayyer Shahbaz · 5 min