Български

Конвертирайте Excel (XLS, XLSX) в JSON без усилие с помощта на C#

Преобразуването на Excel в JSON е обичайна задача за разработчиците, особено когато работят с данни, съхранявани в електронни таблици. Aspose.Cells Cloud SDK за .NET предоставя лесно за използване решение за конвертиране на електронни таблици на Excel във формат JSON. С този API, базиран на облак, разработчиците могат да се насладят на безпроблемна интеграция, разширени функции и бързи скорости на преобразуване, всичко това от техните .NET приложения. Независимо дали трябва да конвертирате една електронна таблица или няколко електронни таблици наведнъж, Aspose.Cells Cloud SDK за .NET предоставя надеждно и ефикасно решение за всичките ви нужди от конвертиране на Excel в JSON.
· Найер Шахбаз · 5 мин