Български

Как да защитите с парола и шифровате Excel файлове в C# .NET

Тази статия предоставя ръководство стъпка по стъпка как да защитите с парола и шифровате Excel файлове с помощта на C# .NET и REST API. Той обхваща теми като добавяне на парола към файл на Excel, криптиране на файла и защита на листове и работни книги. Като следвате тези инструкции, можете да защитите вашите Excel файлове и да защитите чувствителните данни от неоторизиран достъп.
· Найер Шахбаз · 5 мин