Български

Добавете коментари и анотации към Word документи с помощта на .NET Cloud SDK

В тази публикация в блога ще обсъдим как да коментираме документи на Word с помощта на .NET Cloud SDK. Анотирането на документи на Word е обичайно изискване за целите на сътрудничеството и прегледа и може да се постигне с помощта на различни техники и инструменти. Ще проучим различните начини за програмно добавяне на коментари и други анотации към документи на Word с помощта на Aspose.Words Cloud SDK за .NET. Тази публикация предоставя изчерпателно ръководство, което да ви помогне да анотирате документите на Word ефективно и ефективно.
· Найер Шахбаз · 6 мин