Български

Как да преоразмерите изображение (TIFF) с помощта на Java

Подробно ръководство стъпка по стъпка, предоставящо информация за преоразмеряване на TIFF изображения онлайн. Създайте Java базиран преоразмерител на снимки, позволяващ на потребителите да преоразмеряват снимката онлайн. Няма да намаляваме размера на изображението, а ще преоразмеряваме размерите на TIFF изображение с помощта на Java Cloud SDK
· Найер Шахбаз · 5 мин