Български

Сравнете Word документи онлайн с помощта на .NET REST API

Сравняването на документи на Word е обичайна задача за фирми и физически лица, които трябва да прегледат и редактират големи количества текст. С C# .NET можете да автоматизирате този процес и да спестите време, като сравнявате документите програмно. В тази техническа публикация в блога ще предоставим ръководство стъпка по стъпка за това как да сравнявате документи на Word с помощта на C# .NET. Също така ще проучим различни сценарии, като например сравняване на два документа или множество документи, и ще ви покажем как да използвате онлайн инструмент за сравнение за незабавно сравняване на файлове на Word.
· Найер Шахбаз · 6 мин